Pravdepodobný termín pôrodu môžeme určiť aj podľa prvých pohybov plodu. U prvorodičiek prvé pohyby nastávajú okolo 20. týždňa tehotenstva a u viacrodičiek už okolo 18. týždňa. Prvorodičky si k tomuto dátumu pridajú 20 týždňov a viacrodičky 22 týždňov a tým získajú pravdepodobný termín pôrodu.

Ak žena vie, kedy presne k oplodneniu došlo, tak k tomuto dátumu si pripočíta 268 dní a získa tým pravdepodobný termín pôrodu svojho dieťatka.

About these ads